VPS Tutorial

Hướng dẫn tải Google Drive bằng Terminal trên Linux

Chắc bạn cũng biết Google Drive là 1 dịch vụ lưu trữ đám mây của Google khá phổ biến. Nếu bạn dùng trên Windows thì có thể cài Backup and Sync để đồng bộ dữ liệu giữa Google Drive và máy tính. Nhưng nếu bạn dùng Linux thì không dùng lệnh wget để tải link Google Drive được. Bạn hãy theo dõi bài viết hướng dẫn tải Google Drive bằng Terminal trên Linux nhé.

Hướng dẫn tải Google Drive bằng Terminal trên Linux

Để tải được Google Drive bằng Terminal bạn cần cài đặt gdown được viết trên nền python. Tool này giúp bạn download file có dung lượng lớn từ Google Drive bằng giao diện dòng lệnh.

Để sử dụng bạn thực hiện như sau:
Cài đặt pip cho python:
Centos/Rhel:

yum install epel-release
yum -y install python-pip

Debian/Ubuntu…: apt install python3-pip

Tiếp theo cài gdown: pip install gdown

Cách sử dụng gdown: Để tải link Google Drive, bạn cần lấy được link public của file đó.

Ví dụ: https://drive.google.com/file/d/16Lqf2pKeezYFpQbValzQvIq5BExuOJvk/view

Bạn sửa file/d/ thành uc?id= và xóa /view ở cuối link

Khi đó link mới sẽ là: https://drive.google.com/uc?id=16Lqf2pKeezYFpQbValzQvIq5BExuOJvk

Sau đó dùng lệnh:
gdown https://drive.google.com/uc?id=16Lqf2pKeezYFpQbValzQvIq5BExuOJvk

Hướng dẫn tải Google Drive bằng Terminal trên Linux

Bạn cũng có thể dùng gdown trên cmd của windows cũng được, những cũng cần phải cài python

Chúc bạn thành công!

Post Comment