VPS Tutorial

Hướng Dẫn Sử dụng và quản lý CyberPanel

Ở bài trước mình đã hướng dẫn cách cài đặt CyberPanel. bài này tiếp tục hướng dẫn sử dụng và quản lý CyberPanel.

Sử dụng và quản lý CyberPanel

Để sử dụng và quản lý CyberPanel bạn sử dụng đường dẫn: https://your-ip:8090/ (nếu bị thông báo lỗi SSL bạn tiếp tục truy cập không an toàn nhé)

Đăng nhập với tài khoản: admin,mật khẩu của bạn và chọn ngôn ngữ Việt Nam

Đầu tiên bạn nên đổi mật khẩu admin để tăng bảo mật

Để thêm website thì bạn sử dụng thanh công cụ Main nhé:

   Người Dùng: dùng để thêm hoặc sửa tải khoản quản lý
   Trang Web: Thêm, xóa, quản lý các trang web của bạn
   Gói: Tạo, sửa gói giới hạn cho các tên miên, người dùng (như số domain, dung lượng, băng thông …
   Cơ Sở Dữ Liệu: Tạo, xóa Cơ Sở Dữ Liệu và link truy cập PHPMYAdmin
   Email: Tạo email tên miền
   FTP: Tạo, xóa tài khoản FTP
   Backup: Tạo bản sao lưu cho trang web, phục hồi bản sao lưu
   SSL: Thêm chứng chỉ SSL cho tên miền

Chúc bạn thành công!

Post Comment