Thủ Thuật Máy Tính

Hướng dẫn gộp nhiều file TXT đơn giản

Thông thường khi bạn có nhiều tập tin txt, bạn sẽ mở từng tập tin copy vào 1 tập tin mới, làm lần lượt đến hết. Nếu có ít thì không sao, nhưng với số lượng lớn thì gãy tay mất. Bài viết này mình hướng dẫn gộp nhiều file TXT đơn giản, chỉ cần thực hiện một lệnh đơn giản với Command Prompt.

Hướng dẫn gộp nhiều file TXT đơn giản

Tại hộp thoại Runcmd

Gõ lệnh đến thư mục chứa các tập tin txt (ví dụ cd C:\Users\Administrator\file)

Sau khi Command Prompt đã mở và điều hướng đến thư mục chứa các tệp tin văn bản, chúng ta có thể tiến hành lệnh sau:
for %f in (*.txt) do type "%f" >> output.txt
hoặc
copy *.txt output.txt
Lệnh này sẽ chọn tất cả tài liệu văn bản (.txt) trong thư mục để gộp và cho ra một tập tin văn bản mới có tên output.txt (bạn có thể đổi lại thành tên khác tùy ý).

Chúc bạn thành công!

Post Comment