VPS Tutorial

Hướng dẫn cài đặt EasyEngine và WordPress

Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp VPS với những plan, giá rẻ và chất lượng tốt (bạn có thể tham khảo vps nên dùng tại đây). Nhưng VPS không giống như Shared Hosting, bạn cần cài đặt và quản lý, vậy bài viết này mình giới thiệu về EasyEngine đây là một script cài đặt NGINX Webserver rất tốt dành cho WordPress.

EasyEngine là gì?

EasyEngine là một *UNIX script dành cho hệ điều hành Ubuntu/Debian giúp bạn tự động cài đặt một webserver sử dụng NGINX và PHP-FPM hoàn chỉnh phục vụ riêng cho WordPress. Điều này có nghĩa là nó sẽ tự tối ưu hóa cho NGINX để làm việc với WordPress tốt nhất.

Cài đặt EasyEngine trên Linux

Bạn cần có vps (Ubuntu 12.04 , 14.04, 16.04, 18.04 hoặc Debian 7 & 8) chưa được cài đặt bất cứ phần mềm nào, hoặc chưa được cài đặt MySQL Server.

wget -qO ee rt.cx/ee4 && sudo bash ee

Hướng dẫn cài đặt WordPress sử dụng EasyEngine

Cài đặt WordPress bạn dùng lệnh (thay example.com bằng tên miền của bạn)

sudo ee site create example.com --wp

1 số lệnh để cài đặt cho wordpress của bạn:

#cài đặt Let’s Encrypt miễn phí
ee site update example.com --ssl=le

#Gia hạn ssl
ee site ssl-renew --all

#Xem lại thông tin website bạn đã cài đặt
ee site info example.com

# cập nhật PHP cho website
ee site update example.com --php7.3

Bạn có thể tham khảo thêm tại trang chủ của Easyengine

Chúc bạn thành công!

Post Comment