Phần Mềm Miễn Phí

RenameFiles – Đổi Tên File Hàng Loạt Đơn Giản

RenameFiles 2.42 là một phần mềm có dung lượng nhỏ gọn, giao diện đơn giản, hỗ trợ đổi tên các tập tin, hình ảnh hàng loạt. Vượt trội với chức năng Replace all, bỏ bớt đuôi file, đầu file, hay một số kí tự mà bạn muốn thay thế bằng kí tự khác.

Đầu tiên bạn cần tải RenameFiles 2.42 về.

Tính Năng:

Patch name: Đường dẫn đến thư mục chứa file cần đổi tên.
Separate file(s): Định dạng file. (Nếu trong thư mục có nhiều định dạng file thì bạn có thể giới hạn)
Include all subdirectories: Bấm chọn ô này là đồng ý đổi tên tất cả các thư mục con có trong thư mục này.
Numerate files – starting with: Con số bắt đầu đếm, using__digits: Con số của số đếm. (Dùng để đếm tên file)
Place folder name in front of file name__Separator string: Tên file mới. Nếu bỏ trống thì mặc định sẽ dùng tên của thư mục chứ file gốc.
Replace__with: Hoán đổi, thay thế. Chức năng này dùng để thay đổi, hay bỏ đuôi file, đầu file, hoặc một số chuỗi người dùng muốn xóa hay thay bằng một chuỗi khác.
Change strings around this character or string: Thay đổi các chuỗi xung quanh tên file.
Insert string__after character: Thêm chuỗi vào tên file sau kí tự số mấy.
Erase all characters until this file (including) strings: Xóa tên file. Gõ tên thư mục chứa file cần đổi tên vào ô này.
Format file name to

  • Small letters.txt: Đổi tên với toàn bộ là chữ thường.
  • CAPITAL LETTERS.TXT: Đổi tên với toàn bộ là chữ in hoa.
  • Capital Initial Letters.txt: Đổi tên với chữ in hoa đầu mỗi chữ cái.

Rename: Thực thi lệnh đổi tên.

Chúc bạn thành công!

Post Comment