Thủ Thuật Máy Tính

Cách gỡ ứng dụng mặc định trên Windows 10

Sau khi cài đặt windows 10, sẽ có các ứng dụng mặc định kèm theo như: Mail, Camera, Tips, Maps, To Do…

Ngoài các ứng dụng có ích như Calculator, Mail, skype… ra, cũng có các ứng dụng không dùng đến khác. Chính vì thế bài viết này mình hướng dẫn các bạn cách gỡ các ứng dụng này.

Cách gỡ ứng dụng mặc định trên Windows 10

Với các ứng dụng bình thường bạn có thể vào Start => chuột phải vào ứng dụng chọn Uninstall. Hoặc vào Setting => Apps => chọn ứng dụng bấm Uninstall.

Cách gỡ ứng dụng mặc định trên Windows 10

Tuy nhiên có nhiều ứng dụng không cho phép gỡ bỏ theo các thông thường này (Không bấm được vào Uninstall).

Cách gỡ ứng dụng mặc định trên Windows 10

Để gỡ bỏ ứng dụng này bạn cần dùng Windows PowerShell. Để mở bấm tổ hợp Windows + X (hoặc chuột phải vào nút start) => và chọn Windows PowerShell (Admin) trong menu vừa hiện ra.

Cách gỡ ứng dụng mặc định trên Windows 10

Nhập lệnh Get-AppxPackage, lệnh này sẽ liệt kê các ứng dụng trong Windows.

Nhập các dòng lệnh này để gỡ bỏ ứng dụng mà bạn muốn:

 • Gỡ cài đặt 3D Builder: Get-AppxPackage *3dbuilder* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt Alarms and Clock: Get-AppxPackage *windowsalarms* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt Calculator: Get-AppxPackage *windowscalculator* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt Calendar and Mail: Get-AppxPackage *windowscommunicationsapps* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt Camera: Get-AppxPackage *windowscamera* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt Get Office: Get-AppxPackage *officehub* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt Get Skype: Get-AppxPackage *skypeapp* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt Get Started: Get-AppxPackage *getstarted* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt Groove Music: Get-AppxPackage *zunemusic* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt Maps: Get-AppxPackage *windowsmaps* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt Microsoft Solitaire Collection: Get-AppxPackage *solitairecollection* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt Money: Get-AppxPackage *bingfinance* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt Movies & TV: Get-AppxPackage *zunevideo* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt News: Get-AppxPackage *bingnews* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt OneNote: Get-AppxPackage *onenote* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt People: Get-AppxPackage *people* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt Phone Companion: Get-AppxPackage *windowsphone* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt Photos: Get-AppxPackage *photos* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt Store: Get-AppxPackage *windowsstore* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt Sports: Get-AppxPackage *bingsports* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt Voice Recorder: Get-AppxPackage *soundrecorder* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt Weather: Get-AppxPackage *bingweather* | Remove-AppxPackage
 • Gỡ cài đặt Xbox: Get-AppxPackage *xboxapp* | Remove-AppxPackage

Chúc bạn thành công!

Post Comment