VPS Tutorial

Hướng dẫn tạo VPS Trên Google Cloud

Hiện tại khi đăng ký Google Cloud bạn sẽ được tặng 300$ dùng thử trong 1 năm, bài viết này mình hướng dẫn tạo VPS Trên Google Cloud 1 cách đơn giản.

Hướng dẫn tạo VPS Trên Google Cloud

Sau khi làm các bước đăng ký trong Google Cloud xong, bạn vào VM instances để tạo vps.

Hướng dẫn tạo VPS Trên Google Cloud

Ở trong mục này ta thiết lập một số thông số cơ bản của VPS

Hướng dẫn tạo VPS Trên Google Cloud

  • Name: Tên của VPS mà bạn muốn tạo
  • Region & zone: là vị trí đặt máy chủ VPS của bạn
  • Machine type: cấu hình vps của bạn
  • Boot disk: là hệ điều hành và dung lượng ổ cứng của vps
  • Tiếp theo là chọn thích hợp với giao thức HTTP và HTTPS
  • Phần bên phải là giá vps của bạn, tính theo tháng

Cuối cùng bạn ấn Create để tạo vps.

Hướng dẫn đăng nhập ssh VPS Google Cloud

Sau khi tạo xong VPS mới sẽ có 1 địa chỉ IP riêng, ta cần thiết lập 1 số cài đặt trong VPS để quản trị VPS bằng SSH

Ở phần connect SSH bạn chọn Open in browser window để mở ra cửa sổ mới. Để kết nối bằng ssh bạn cần đổi password cho vps

sudo passwd root

Chạy lệnh đăng nhập vào root và điền pass vừa đổi ở trên để đăng nhập

su

Tiếp theo ta cài đặt nano

sudo yum install nano -y

Sau khi cài nano xong ta gõ lệnh

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Chỉnh sửa hai dòng:

PermitRootLogin yes
PasswordAuthentication yes

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + O rồi enter để lưu, Ctrl + X để đóng cửa sổ chỉnh sửa.

Đây là cài đặt đồng ý cho sử dụng phần mềm thứ 3 truy cập vào VPS để quản trị bằng password mà bạn tạo ra ở trên.

Cuối cùng ta khởi động lại VPS

reboot

Ta tiếp tục chọn Reconnect để hoàn tất quá trình khởi động VPS.

Nếu các bạn làm được đến bước này tức là đã tạo được VPS trên Google Cloud và cài đặt thành công để có thể quản lý VPS bằng phần mềm thứ 3 thông qua SSH như putty hay Bitvise SSH Client

Chúc bạn thành công!

Post Comment