Thủ Thuật Máy Tính

Hướng dẫn kích hoạt tải khoản Administrator bị ẩn trên windows

Khi bạn cài đặt windows thì nó sẽ tạo 1 tài khoản để bạn sử dụng. Tuy tài khoản này có đủ quyền quản trị máy tính, nhưng hệ điều hành cũng tạo ra 2 tài khoản mặc định khác là AdministratorGuest.

Nếu bạn muốn kích hoạt tài khoản Administrator bị ẩn hãy thực hiện theo bước sau:

Đầu tiên bạn hãy mở CMD (Command Prompt), tại cửa sổ Command Prompt gõ lệnh net user nhấn Enter.

Hướng dẫn kích hoạt tải khoản Administrator bị ẩn trên windows

Bạn sẽ nhìn thấy cả tài khoản Administrator và Guest được liệt kê.

Để kích hoạt tài khoản Administrator, gõ lệnh: net user administrator /active:yes và sau đó nhấn phím Enter.

Hướng dẫn kích hoạt tải khoản Administrator bị ẩn trên windows

Sau khi tài khoản Administrator được kích hoạt, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản này để sử dụng.

Chúc bạn thành công!

Post Comment